Dagelijks bestuur

Het Dagelijks Bestuur (DB) van de Stichting Wijkraad Brandevoort bestaat uit twee personen en vergadert elke 2 weken in de even weken op woensdag(uitgezonderd Zommervakantie). De vergaderingen beginnen om 19:00 uur in wijkhuis het Brandpunt.

 L.van Gennip  H.Mikolajczyk  H.Noort

Lex van Gennip
Voorzitter 

Henryk Mikołajczyk
Penningmeester
Henk Noort
Bestuurslid
 Mark Mansveld    

Mark Mansveld
Bestuurslid