Organisatie

De Stichting Wijkraad Brandevoort heeft een dagelijks bestuur (DB) dat zich puur richt op de organisatorische zaken. U kunt daarbij denken aan de organisatie van de vergaderingen van de wijkraad, het wijkgericht werken, het overleg met de Gemeente Helmond, het entameren van beleidsontwikkeling in de wijkraad, het financieel beleid (aanvraag subsidies en verantwoording) van de wijkraad, het bewaken dat de wijkraad haar mening stoelt op de mening van de wijk e.d.