SBIA

brandevoortinactie

 

 

 

 

Sinds 1 januari 2008 is de Stichting Brandevoort In Actie actief. De wijkraad Brandevoort heeft de taak van het initiëren en coördineren van leuke activiteiten in de wijk per die datum overgedragen aan deze nieuwe stichting en concentreert zich sindsdien op haar rol als gesprekspartners namens de wijk op het gebied van het (maatschappelijk) welzijn in de wijk, zoals t.a.v. onderwijs, verkeer, zorg, veiligheid, e.d. 

Stichting Brandevoort in Actie heeft zich als belangrijkste doel gesteld om samen met andere groeperingen activiteiten te organiseren voor alle denkbare doelgroepen binnen Brandevoort. Deze activiteiten zullen zich met name concentreren in en om ’t Brandpunt, maar ook activiteiten elders in Brandevoort zullen door de stichting ondersteund worden. De stichting zal zich naast het (mede)organiseren van activiteiten ook richten op het scheppen van de juiste (financiële) randvoorwaarden, zodat het voor de aangesloten groeperingen gemakkelijker wordt om binnen Brandevoort een aansprekend evenement te organiseren.

 

> Lees verder op de website van Stichting Brandevoort in Actie